- Diagnostyka USG -

Diagnostyka jest niezwykle ważną częścią procesu leczniczego.
Wybór leczenia jest przecież uzależniony od postawienia konkretnej diagnozy. Właściwej diagnozy...
Dopiero właściwie postawiona diagnoza umożliwia pełen sukces leczenia.

 


Badanie ultrasonograficzne (USG) - cóż to takiego?

Ultrasonografia jest jedną z metod obrazowania narządów i tkanek ustroju ludzkiego przy pomocy fal ultradźwiękowych. Najczęściej stosuje się ultradźwięki w zakresie od 1 do 12 MHz. Fala ultradźwiękowa rozchodząc się w akustycznie elastycznym ośrodku, jakim jest ciało ludzkie, ulega różnym zjawiskom - między innymi odbiciu. Część fali ultradźwiękowej odbitej na granicy dwóch ośrodków o różnej oporności akustycznej jest źródłem informacji o stanie danego narządu czy określonej przestrzeni wewnątrz ciała badanej osoby. Tkanka kostna oraz powietrze w przewodzie pokarmowym i płucach odbijają fale ultradźwiękowe całkowicie. Dlatego niemożliwa jest ocena wnętrza kości i narządów leżących wewnątrzczaszkowo. Badania mózgowia metodą ultrasonograficzną można jedynie wykonywać u dzieci przez ciemiączko, a u dorosłych przez otwory trepanacyjne. Z kolei powietrze w przewodzie pokarmowym i płucach stanowi przeszkodę w obrazowaniu narządów położonych głębiej (dlatego do USG narządów położonych w jamie brzusznej zawsze należy być na czczo).
Każdy aparat ultradźwiękowy zbudowany jest z sondy - głowicy, w której znajduje się przetwornik wytwarzający i odbierający ultradźwięki. W wyniku zamiany impulsu akustycznego na impuls elektryczny i wprowadzeniu skali szarości przez układy elektroniczne w ultrasonografie, na ekranie monitora powstaje obraz wybranej warstwy narządu czy tkanki. Przesuwając głowicą aparatu, uzyskuje się obrazy całego badanego narządu. W ultrasonografach pracujących w tzw. czasie rzeczywistym, można zatrzymać ("zamrozić") obraz wybranej warstwy narządu na ekranie monitora i dokonać pomiarów: odległości dowolnych punktów, długości, obwodu i pola powierzchni dowolnej struktury, wielkości kąta zawartego między elementami anatomicznymi a także objętości dowolnej przestrzeni. Obraz widoczny na ekranie monitora (zamrożony lub w postaci sekwencji video) można w każdej fazie badania zarejestrować m.in. na papierze drukarki termoczułej (videoprintera), płytach CD/DVD, zewnętrznych dyskach twardych itp.

Ultrasonografia jest jedną z nieinwazyjnych metod wykrywania zmian patologicznych w narządach bez potrzeby podawania środków cieniujących. Sposób ten pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów. Najczęściej przedstawia się narząd w wymiarach podłużnych i poprzecznych do jego długiej osi, można go jednak obserwować w dowolnym przekroju. Z oceny echostruktury badanego narządu można wysunąć niektóre wnioski diagnostyczne dotyczące charakteru zmiany - zapalnej, zanikowej, zwyrodnieniowej czy nowotworowej, a w tej ostatniej - sugerować proces łagodny czy złośliwy. To samo odnosi się do tworów patologicznych położonych wewnątrz narządów, które najczęściej inaczej odbijają ultradźwięki niż otoczenie.


Zobacz oferowane badania:

  1. USG Jamy brzusznej
  2. USG Piersi
  3. USG Tarczycy
  4. USG Ślinianek
  5. USG Moszny
  6. USG Węzłów chłonnych
  7. USG Tkanek miękkich
  8. USG Układu moczowego i gruczołu krokowego
  9. USG Szyi


Pracownia USG w Przemyślu


ZOBACZ WSZYSTKIE (5 zdjęć) »